Dommere


Forbundsdommer
Ole Sundstøl

Forbundsdommer
Andreas Dalsegg

Kretsdommer 
Ruben Kleppan

Kretsdommer
Dejan Haluzan

Klubbdommer
Nadir Bayezit

Klubbdommer
Tobias Andersen

Dommeransvarlig
Andreas Dalsegg