Medlemskontingent, Sesong 2021/22


Støttemedlemskapet vil gi deg mulighet til å være med å påvirke utviklingen av klubben. Støttemedlemmer har stemmerett på årsmøtet. Støttemedlemskap gir ikke gratis tilgang til uteisen i Fritidsparken.

Priser Treningsavgift, Sesong 2021/22


Det praktiseres søskenmoderasjon med 30% rabatt på treningsavgift for barn nr. 2 og 50% for barn nr 3 og videre. Det gis ikke søskenmoderasjon på medlemskontingenten.

Slipe- og Depot avgift er en del av treningsavgiften.