Ishockey er verdens raskeste lagidrett. Fart og spenning i trygge omgivelser gir barn og unge mulighet til å utvikle skøyteteknikk, lagånd og spilleforståelse i et trygt miljø i Skien Fritidspark.

Skien Ishockeyklubb holder til i ishallen i Skien Fritidspark. Skien Ishockeyklubb skal være en tillitsfull, engasjert og inkluderende klubb, ha høy etisk

standard blant alle tillitsvalgte, trenere, aktive, foreldre, publikum og supportere. Målsetningen er å skape et godt sosialt miljø for barn, ungdom og voksne, samt

gi en livslang glede av deltagelse i idretten. Klubben skal legge til rette både for de som vil satse på en hockeykarriere, og for de som vil ha idretten som hobby.


Sponsorer