Medlemskontingent  2022


Aktivt medlem 350
Støttemedlem 150

Støttemedlemskapet vil gi deg mulighet til å være med å påvirke utviklingen av klubben. Støttemedlemmer har stemmerett på årsmøtet. Støttemedlemskap gir ikke gratis tilgang til uteisen i Fritidsparken.

Priser Treningsavgift, Sesong 2022/23


Lag Treningsavgift Betaling
Hockeyskole gratis
U8 – U10 kr 2 000 kr 1 000 to ganger pr. sesong
U11-12 kr 3 000 kr 1 500 to ganger pr. sesong
U13 -16 kr 4 500 kr 2 250 to ganger pr. sesong
Oldboys kr 2 000 kr 2 000 en gang pr. sesong
U18 og U20 Akademi Fastsettes av styret
A-lag / andre senior lag Fastsettes av styret

Det praktiseres søskenmoderasjon med 30% rabatt på treningsavgift for barn nr. 2 og 50% for barn nr 3 og videre. Det gis ikke søskenmoderasjon på medlemskontingent eller avgift for skøyte- & hockeyskole.

Slipe- og Depot avgift er en del av treningsavgiften.

Refusjon trener, lagleder, materialforvalter:

75 % kompensasjon i årlig treningsavgift for eget barn (gjelder per barn). Trener/lagleder/materialforvalter uten barn får utbetalt 75 % av den vedtatte treningsavgiften for et barn på det laget man er trener/lagleder/materialforvalter for. I tillegg får hver trener, lagleder og materialforvalter kr 1.500 til innkjøp av klubbtøy. Dette gjelder per sesong inntil to trenere, en lagleder og en materialforvalter per lag. Refusjon for trener, lagleder og materialforvalter i senior- og elitelag fastsettes av styret.