Medlemskontingent og Treningsavgift


Priser Medlemskontingent

Aktivt medlem* 350
Medlem 150

*Første året på hockeyskolen er innmeldingsavgift for barn og foreldrene 50 kr. Deretter går man automatisk over til normal medlemsavgift.

Priser Treningsavgift


Lag Treningsavgift Betaling
Hockeyskole gratis
U8 – U10 kr 2 000 kr 1 000 to ganger pr. sesong
U11-12 kr 3 000 kr 1 500 to ganger pr. sesong
U13-14 kr 4 000 kr 2 000 to ganger pr. sesong
U15-16 kr 4 500 kr 2 250 to ganger pr. sesong
B-lag kr 4 000 kr 2 000 to ganger pr. sesong
Leftovers* kr 500 kr 500 en gang pr. sesong
U18 og U20 Akademi Fastsettes av styret
A-lag / andre senior lag Fastsettes av styret

*Beltalt treningskontingent uansett lag gir gratis deltakelse på Leftovers. Her kan det også betales for enkeltkveld med 50 kr.

Det praktiseres søskenmoderasjon med 30% rabatt på treningsavgift for barn nr. 2 og 50% for barn nr 3 og videre. Det gis ikke søskenmoderasjon på medlemskontingent eller avgift for skøyte- & hockeyskole.

Slipe- og Depot avgift er en del av treningsavgiften.

Refusjon trener, lagleder, materialforvalter:

75 % kompensasjon i årlig treningsavgift for eget barn (gjelder per barn). Trener/lagleder/materialforvalter uten barn får utbetalt 75 % av den vedtatte treningsavgiften for et barn på det laget man er trener/lagleder/materialforvalter for. I tillegg får hver trener, lagleder og materialforvalter kr 1.500 til innkjøp av klubbtøy. Dette gjelder per sesong inntil to trenere, en lagleder og en materialforvalter per lag. Refusjon for trener, lagleder og materialforvalter i senior- og elitelag fastsettes av styret.