Klubben


Styret i Skien Ishockeyklubb


Sesongen 2018/2019

Leder

Knut Bråthen
sport@skienhockey.no
416 03 864

Nestleder

Tommy Jonassen
tommy.jonassen@email.com
410 13 084

Styremedlemmer

Ole Sundstøl
olesund@outlook.com
410 12 883

Morten Misje
morten.misje@sf-nett.no
909 23 192

Elin Skrettingland
elinskrett@hotmail.com
405 26 535

Tormod Hunkilen
thunkilen@gmail.com
906 65 131

Christer Klovholt
christerklovholt@hotmail.com
930 29 625

Katharina Grønhaug
katharinagronhaug@yahoo.no
470 37 359


Kontigent og medlemskap


Du kan melde deg inn i klubben via MinIdrett eller ved å sende en mail til sport@skienhockey.no.

Vi trenger følgende informasjon ved innmelding

Fullt navn på spiller
Fødselsdato
Navn på foresatt
Telefonnr.
E-post
Adresse

Skien Ishockeyklubb bruker idrettsforbundets nettløsning MinIdrett for innbetaling av kontingenter og treningsavgift. Alle medlemmer må logge inn på www.minidrett.no for å finne faktura for kontingent og treningsavgift.

Dersom du er foreldre til et barn som er medlem i klubben må du logge inn som deg selv, for så å lage en tilknytning til ditt/dine barn. Da vil fakturaen komme til din profil på MinIdrett.


Sportsplan, målsetting, filosofi


Klubbens sportsplan er vedtatt på klubbens årsmøte. Sportsplanen fungerer som styringsverktøy for hele klubben.


Klubbtøy


Profilert tøy for klubben kan kjøpes via vår butikk på iamteam.no.

Klubbhus


Klubbhuset vårt ligger i ishallen med god utsikt til isflata i ishallen. Klubbhuset benyttes flittig av klubbens medlemmer.

Skien Ishockeyklubb har sin hjemmebane i Skien fritidspark. Ishallen har is hele året, og fra oktober til mars er det stor utendørs isflate tilgjengelig.

Årsmøte


Årsmøtet er klubbens øverste organ. Her velges klubbens styre, og sportsplanen, regnskap og budsjett vedtas. For å kunne stemme på årsmøtet må du ha vært medlem i minst 1 måned (inkl. betalt medlemskontingent), og være over 15 år.

Protokoll fra årsmøte 2018


Dommere


Elite/toppdommer
Ole Sundstøl

Forbundsdommer
Andreas Dalsegg

Forbundsdommer
Eirik Brynhildsen

Kretsdommer
Dejan Haluzan

Klubbdommer
Lyder Gunnstein Heddejord

Klubbdommer
Tobias Andersen

Dommeransvarlig
Ole Sundstøl, olesund@outlook.com, 410 12 883


Historie


Den 14. februar 1965 hadde Bjørg Nyhus innkalt til et forberedende møte for å starte en ishockeyklubb i Skien. Det foreløpige arbeidsnavnet var Skidar Ishockeygruppe, og man gjorde en avtale med Skidars hovedforening om å få lov til å legge is på Skidars fotballbane om vinteren.

Det ble innkalt til stiftelsesmøte 29. november 1965, hvorpå navnet Skien Ishockeyklubb ble foreslått og vedtatt. Ishockeyforbundet plasserer Skien Ishockeyklubb i Vestfold krets, og klubben melder på et seniorlag i 3. divisjon høsten 1966.

I 1971 opphører samarbeidet med Skidar, og klubben må på jakt etter ny bane. Etter hvert etablerer klubben seg på Sportsplassen, og her arrangeres det både trening og kamper. Barmarkstrening foregår dels i gymsalen på Lunde skole og dels i Duval Treningsinstitutt. I tillegg reiser klubbens spillere flere ganger til Sarpsborg i helgene for å trene i Sparta Amfi. De får istid sent lørdag kveld og tidlig søndag morgen.

På slutten av 70-tallet er arbeidet med naturisbanen ved Skienshallen i full gang, og mange drømte om et kombinert anlegg med ishockeybane og sykkelvelodrom. Velodromen ble det aldri noe av, men naturisbanen sto ferdig i 1981.

I 1990 startet styret utredningen av bygging av en ny ishall. På årsmøtet 10. oktober 2000 ble de vedtatt å sette av midler i et anleggsfond. 6. september 2004 ble spaden satt i jorda, og man så endelig resultatet av 15 års beinhard dugnadsinnsats. Etter et godt samarbeid med Skien kommune sto ishallen ferdig høsten 2005.

Vil du vite mer om Skien Ishockeyklubbs historie kan du kjøpe boka Fra løkke til ishall, Skien Ishockeyklubb gjennom 40 år. Kontakt styreleder for kjøp av boka.

Mer fakta om Skien Ishockeyklubb finner du på Wikipedia.no.