Til foreldre og spillere i akademiet og klubbens medlemmer

Styret ønsker fortløpende å informere om pågående arbeid i sammenheng med akademisatsing i kommende sesong.

Akademisatsing er et tilbud til våre spillere som styret ønsker å fortsette med! Ved å gi våre spillere et helthetlig tilbudt ved siden av trening skiller vi oss ut fra andre klubber og skaper et potensiale for god rekruttering inn til klubben.

Vi har fått flere skriftlig og muntlige tilbakemeldinger av foreldrene som viser interesse og ser positivt på en sterk satsing i U18 Elite serien. Vi er fortsatt i prosessen med å vurdere U20 Elite lag kommende sesong og skal komme med opplysninger om dette på et senere tidspunkt.

Akademiet skal være et helhetlige skole- og klubbtilbud. Styreleder og Nicklas Ewen er i tett dialog med TTG for å drøfte samarbeidet om akademitilbudet. Akademitilbudet vil være åpent for elevene fra andre videregående skoler.

Dagens hovedfokus er ansettelse av en hovedtrener og assisterende trener for U18 Elite. Vi har allerede hatt en personlig samtale med en mulig hovedtrener. Han kommer fra Sverige, har trenererfaring fra U18 og U20 Elite og som A-lagstrener i høyere divisjoner i Sveriges. Han har også utdannelse som lærer ved siden av høy kompetanse som hockeytrener.

For å jobbe effektivt med avklaring av detaljer for akademiet i kommende sesong er det i ferd med å dannes en ressursgruppe, som blir ledet av Nicklas Ewen. Har dere gode forslag og ønsker å bidra i ressursgruppen, ta kontakt med Nicklas.

Angående bo-muligheter har styret vært i kontakt med Skien kommune for avklaring av leie av leiligheter i Odinsgate. Skien kommune har bekreftet interesse for å videreføre utleie til våre spillere. Styret planlegger et møte med kommunen i løpet av neste uke, hvor ordningen skal diskuteres videre.

Som styreleder er jeg engasjert og positivt til å jobbe for videreføring av akademiet og håper alle blir med videre!

 

Med vennlig hilsen

Ronald Rösler,

Styreleder Skien Ishockeyklubb

 

English version:

 

An open letter to the Academy parents, players and members

The Board wishes to keep you informed about the ongoing work for the SIHK hockey academy program for the coming season.

The Board wants to continue to offer an Academy program! SIHK’s strategy to offer a complete program differentiates us from other clubs and increases our recruiting potential.

We have received many messages from interested parents and are optimistic about building a strong team for the U18 Elite series. We are still evaluating a potential U20 Elite team for the coming season and will keep you informed about this prospect.

The Academy will be a complete school and club package. The Chairman and Nicklas Ewen are working closely with TTG to finalize a joint Academy package. The Academy package will also be available for students from other schools.

Our highest priority right now is to hire the head coach and assistant coach for U18 Elite. We have already had interviews with a strong candidate for the head coach position. He comes from Sweden, has experience from both U18 and U20 Elite and as an A-team coach in higher division in Sweden. In addition to being a very qualified hockey coach, he is also an qualified educational teacher.

We have established a resource group lead by Nicklas Ewen. This lets us work effectively with finalizing all the details for the Academy for the coming season. If you have suggestions or if you would like to participate in the resource group, please contact Nicklas.

Concerning housing, the Board has been in contact with the municipality of Skien for clarifications about the apartments in Odinsgate. The municipality has confirmed that they are interested in continuing to provide these apartments for rent for our players. The Board will have a meeting with representatives from the municipality within next week.

As the Chairman, I am very engaged in the process and positive about the efforts underway to continue the Academy. I hope everyone will continue in the program!

Best Regards,

Ronald Rösler,

Chairman of the Board

Skien Ishockeyklubb