Klubben


Historie


Den 14. februar 1965 hadde Bjørg Nyhus innkalt til et forberedende møte for å starte en ishockeyklubb i Skien. Det foreløpige arbeidsnavnet var Skidar Ishockeygruppe, og man gjorde en avtale med Skidars hovedforening om å få lov til å legge is på Skidars fotballbane om vinteren.

Det ble innkalt til stiftelsesmøte 29. november 1965, hvorpå navnet Skien Ishockeyklubb ble foreslått og vedtatt. Ishockeyforbundet plasserer Skien Ishockeyklubb i Vestfold krets, og klubben melder på et seniorlag i 3. divisjon høsten 1966.

I 1971 opphører samarbeidet med Skidar, og klubben må på jakt etter ny bane. Etter hvert etablerer klubben seg på Sportsplassen, og her arrangeres det både trening og kamper. Barmarkstrening foregår dels i gymsalen på Lunde skole og dels i Duval Treningsinstitutt. I tillegg reiser klubbens spillere flere ganger til Sarpsborg i helgene for å trene i Sparta Amfi. De får istid sent lørdag kveld og tidlig søndag morgen.

På slutten av 70-tallet er arbeidet med naturisbanen ved Skienshallen i full gang, og mange drømte om et kombinert anlegg med ishockeybane og sykkelvelodrom. Velodromen ble det aldri noe av, men naturisbanen sto ferdig i 1981.

I 1990 startet styret utredningen av bygging av en ny ishall. På årsmøtet 10. oktober 2000 ble de vedtatt å sette av midler i et anleggsfond. 6. september 2004 ble spaden satt i jorda, og man så endelig resultatet av 15 års beinhard dugnadsinnsats. Etter et godt samarbeid med Skien kommune sto ishallen ferdig høsten 2005.

Vil du vite mer om Skien Ishockeyklubbs historie kan du kjøpe boka Fra løkke til ishall, Skien Ishockeyklubb gjennom 40 år. Kontakt styreleder for kjøp av boka.

Mer fakta om Skien Ishockeyklubb finner du på Wikipedia.no.


Skien Ishockeyklubb har fredet numrene til to personer som har betydd mye for klubben, #1 og #11. Disse spillernumrene kan derfor ikke brukes i SIHK av respekt for disse.

#1 Ragnar Holte
Pappa, Bror, Sønn
Lagleder og pådriver for at klubben fikk egen ishall.

#11 Marius Lio Henriksen
Kamerat, Bror, Sønn
Spiller på A-Lag og trener for yngre lag. Spilte i Skien Ishockeyklubb fra Hockeyskolen og opp.


Klubbhus


Klubbhuset vårt ligger i ishallen med god utsikt til isflata i ishallen. Klubbhuset benyttes flittig av klubbens medlemmer.

Skien Ishockeyklubb har sin hjemmebane i Skien fritidspark. Ishallen har is hele året, og fra oktober til mars er det stor utendørs isflate tilgjengelig.

Årsmøte


Årsmøtet er klubbens øverste organ. Her velges klubbens styre, og sportsplanen, regnskap og budsjett vedtas. For å kunne stemme på årsmøtet må du ha vært medlem i minst 1 måned (inkl. betalt medlemskontingent), og være over 15 år.