Det praktiseres søskenmoderasjon med 30% rabatt på treningsavgift for barn nr. 2 og 50% for barn nr 3 og videre. Det gis ikke søskenmoderasjon på medlemskontingenten.

Slipe- og Depot avgift er en del av treningsavgiften.