Årsmøte 2018

Årets årsmøte ble avholdt onsdag 20. mars med meget godt fremmøte.

Klubbens økonomi har gjennom de 2 siste år utviklet seg i svært positiv retning. 2018 endte med et overskudd på kr. 197.899,- og klubben har pr 31.12.18 en positiv egenkapital på kr. 193.372,-. Totale inntekter for 2018 ble kr. 3.468.320,-.

Klubben fører avdelingsregnskap for bredde og elite hver for seg. Overskuddet kommer i all hovedsak fra elitedelen med et overskudd på kr. 177.050,-. Breddedelen viser et overskudd på kr. 29.624,-, men da er alle inntekter fra momskompensasjon og grasrotandel ført i bredderegnskapet.

Klubbens sportsplan ble vedtatt med noen små endringer fra forrige versjon. Kontingenter og treningsavgifter ble vedtatt med en liten systemendring. Tidligere har klubben fakturert både treningsavgift, depotavgift og slipeavgift. Fra neste sesong blir disse 3 elementene samlet i en treningsavgift.

Valgkomiteens forslag til nytt styret ble vedtatt med stort flertall, og vi ønsker Ronald Rösler og Richard Sigurdsen velkommen som nye styremedlemmer.