Årsmøte 2020 del 2 vil bli avholdt torsdag 19. november.

Del 2 er en fortsettelse av Årsmøtet 2020 del 1. Saker som opprinnelig stod på agendaen og ikke ble behandlet i del 1, behandles nå på del 2.

Komplett saksliste blir lagt ut på klubbens nettsider senest torsdag 12. november.

Smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet vil avgjøre hvordan del 2 kan gjennomføres rent praktisk. Styret vil komme med opplysninger om dette før 12. november.

Hilsen Styret