Årsmøte 2020 Skien Ishockeyklubb

Korona-pandemien gjorde at det planlagte årsmøtet i Skien Ishockeyklubb måtte utsettes. Norges Idrettsforbund har på grunn av pandemien utsatt fristen for å avholde årsmøte, samt lagt til rette for at de mest nødvendige delene av årsmøtet kan gjennomføres på annen måte enn et fysisk møte.

Styret har besluttet å avholde et 2-delt årsmøte.

Del 1 holdes som et skriftlig årsmøte i henhold til retningslinjer gitt av Idrettsforbundet. Del 2 holdes som et vanlig årsmøte med fysisk oppmøte når restriksjonene i forbindelse med pandemien tillater det, senest innen frist gitt av Idrettsforbundet.

Del 1 vil kun inneholde saker det er viktig for klubben å beslutte raskt, og som egner seg til å bli behandlet på et skriftlig årsmøte. Dette vil være følgende saker:

  • Vedta klubbens årsregnskap for 2019 (viktig i forbindelse med søknad om mva-kompensasjon)
  • Vedta kontingent og treningsavgifter (viktig for å ha inntekter fra sesongstart til høsten)
  • Lovendring i forhold til antall styremedlemmer
  • Velge nytt styre

Del 2 vil inneholde saker som budsjett, sportsplan, organisasjonsplan og innkomne forslag. Det vil også være mulig med suppleringsvalg til styret.

I årsmøte del 1 vil vi behandle følgende saker:

Årsregnskap

Årsregnskapet er godkjent av klubbens revisorer, og revisors beretning er en del av saken. Årsregnskap og revisors beretning blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

Kontingent og treningsavgifter

Styrets forslag til kontingent og treningsavgifter blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

Lovendring

Styrets forslag til lovendring i forhold til antall styremedlemmer blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

Valg av styre

Valgkomiteens forslag til nytt styre blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

Frist for å komme med forslag i forbindelse med disse sakene er mandag 25. mai kl. 16.00. Forslag sendes til Øystein Sørensen: oystein.sorensen@me.com og Katharina Grønhaug: katharinagronhaug@yahoo.no. Forslag som ikke har tilknytning til sakene nevnt over vil bli behandlet på årsmøte del 2.

Tirsdag 26. mai vil sakspapirene bli lagt ut på klubbens hjemmeside og klubbens facebook-side. Det vil da også bli lagt ut en veileder for stemmegivning via e-post. Fristen for å stemme vil være tirsdag 2. juni kl. 18.00.

Hilsen

Styret
Skien Ishockeyklubb