Årsmøte for Skien Ishockeyklubb skulle blitt arrangert torsdag 26. mars kl. 19:00 på Hotel Fritidsparken.
Frist for innsending av forslag var 12. mars. Årsmøtepapirene legges ut torsdag 19. mars som planlagt.

Grunnet restriksjoner knyttet til koronavirussituasjonen kan ikke årsmøtet avholdes som planlagt. Norges Idrettsforbund har utsatt fristen for å avholde årsmøter til 15. juni.
Per i dag er det ikke mulig å bestemme ny dato for årsmøte i Skien Ishockeyklubb, og en ny vurdering av møtedato gjøres etter påske. Styret kommer med ny dato når det er mulig.

Styret