Selv om årsmøte 2020 ikke kan avholdes som planlagt er dokumentene klare. Innkalling med saksliste kommer når vi vet når årsmøtet kan holdes. Valgkomiteens innstilling legges ut så snart den er klar.

Årsmelding 2019

Årsregnskap 2019

Revisors beretning 2019

Sportsplan 2020/2021

Medlemskontingent og treningsavgift 2020/2021

Organisasjonsplan 2020/2021

Innkommet forslag 1

Innkommet forslag 2

 

Spørsmål ang. årsmøtet rettes til styrets leder.

Styret