Klubbens årsmøte avholdes onsdag 20. mars kl. 18.00.

Møtet avholdes på Hotell Fritidsparken.

Frist til å melde inn saker er tirsdag 5. mars.

 

Årsmøtepapirer offentliggjøres på vår hjemmeside senest onsdag 13. mars.

 

Hilsen

Styret