Etablering av Skien Ishockey Elite

Styret og en nedsatt arbeidsgruppe har i høst jobbet med hvordan vi kan samarbeide og bedre profesjonaliteten for våre to prestasjonslag. Med bakgrunn i dette har styret vedtatt at vi i den kommende tiden skal arbeide mot å etablere en eliteavdeling.

Eliteavdelingen vil bestå av a-laget og U18 Elite. Målet er å lande alle formaliteter innen midten av januar 2022. Endringene vil tre i kraft fra 01.06.2022. Hva dette konkret medfører for den enkelte spiller vil meddeles innen utgangen av januar.

Eliteavdelingen vil være en enhet. Spillere som går VG1 og VG2 på TTG eller andre videregående skoler vil være U18 Elite. Spillere på VG3 og eldre vil være a-lag. Vi kommer til å ansette flere trenere som vil ivareta en forsterket satsning. En annen faktor er administrasjon av eliteavdelingen. Fra og med 01.06.2022 vil det være en administrasjon. En gruppe som håndterer oppgavene likt for begge lag. Det skal være en gruppe som har to prestasjonslag i henholdsvis U18 Elite og 2. divisjon.

Veien videre er at styret og arbeidsgruppen avklarer økonomiske faktorer med samarbeidspartnere. Vi gjennomfører dialog om veien videre med TTG, og vi inngår avtaler med trenere. Vi har stor tro på at dette er veien å gå, og vi ber om at spillere på begge lag forbedrer seg på et bedret og profesjonalisert tilbud.

Frem til midten av januar ber vi alle spillere og foresatte om å beholde seg i ro. Treningsopplegg/utvikling og det økonomiske jobbes med, og vi kommer til å presentere dette senest i slutten av januar.

Eventuelle spørsmål og kommentarer kan rettes til styreleder på sport@skienhockey.no eller 414 25 526.

På vegne av styret,

Karl-Fredrik Sandelin Velle