Innkalling til årsmøte, 01.06.2021 fra kl. 18

 

NIF/Idrettskretsen anbefaler et fysisk årsmøte og har forlenget fristen til 15 juni. Informasjon har blitt publisert på NIF sitt webside 25.01.2021: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/tromsogfinnmark/nyheter/2021/viktig-informasjon-til-idrettslag-og-idrettsrad/

 

Basert på NIF sitt utsettelse av fristen for årsmøte har styret besluttet 28.02 å utsette ordinære årsmøte i mars og gjennomføre et fysisk årsmøte 01.06.21 fra kl. 18, hvis kommunale regler rundt COVID 19 tillater dette. Styret kommer med opplysninger om møtelokale til senere tidspunkt.

 

Hvis et fysisk årsmøte ikke er lov å gjennomføre skal det alternativt gjennomføres et digitalt årsmøte 01.06.21 fra kl. 18. For dette skal vi bruker Teams og GoPlenum igjen. I tilfelle et digitalt møte vil det bli gjennomført opplæring for bruk av Teams og GoPlenum i forkant av møte. Styret kommer med opplysninger om opplæring til senere tidspunkt.

 

For å delta på årsmøte må man melde seg på ved å sende en e-post til medlem@skienhockey.no innen 28.05.21 kl. 18:00 og skrive at man ønsker å delta på årsmøte. E-posten må inneholde navn, fødselsdato, tlf.nummer og e-postadresse.

I tilfelle av et digitalt møte vil man få tilsendt lenke til Teams møte i forkant.

 

For å være stemmeberettiget må du ha vært medlem av klubben i minst 1 måned, fylle 15 år i 2021 og ikke ha utestående kontingent og treningsavgift.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, senest 18.05.21. Sendt forslag til post@skienhockey.no.

 

Fullstendig saksliste til årsmøte og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Dette publiseres på klubbens hjemmeside senest 25.05.2021.

 

Mvh

Styret i Skien Ishockeyklubb