Innkalling til årsmøte i Skien Ishockeyklubb onsdag 09.03.2022 kl 18:00

Styret i Skien Ishockeyklubb ønsker med dette å kalle inn til årsmøte 09.03.2022 kl. 18:00 på Hotell Fritidsparken. 

Om det skulle vise seg at å gjennomføre et fysisk årsmøte på gitt dato ikke lar seg gjennomføre, vil årsmøtet gjennomføres digitalt på samme dato og samme tid. Ved digitalt årsmøte vil Teams og GoPlenum benyttes. Dette avgjøres av styret senest 28.02.2022, og ved gjennomføring av digitalt årsmøte sendes lenke til Teams og informasjon om GoPleneum ut til påmeldte senest 06.03.2022. 

Påmelding til årsmøtet gjøres ved å sende en e-post til sport@skienhockey.no innen 27.02.2022. E-post må inneholde navn, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22.02.2022 til sport@skienhockey.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.skienishockey.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skien Ishockeyklubb minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skien Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skien Ishockeyklubbs lov.

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Skien Ishockeyklubb