Innkalling til årsmøte i Skien Ishockeyklubb torsdag 09.03.2023 kl 18:00

Styret i Skien Ishockeyklubb ønsker med dette å kalle inn til årsmøte 09.03.2023 kl. 18:00 på Hotell Fritidsparken. 

Påmelding til årsmøtet gjøres ved å sende en e-post til sport@skienhockey.no innen 02.03.2023. E-post må inneholde navn, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22.02.2023 til sport@skienhockey.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.skienishockey.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skien Ishockeyklubb minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skien Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skien Ishockeyklubbs lov.

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Skien Ishockeyklubb