Skien ishall


Ishallen i Skien fritidspark er en funksjonell og brukervennlig ishall med 30 x 60 m ishockeyrink og «minicurling». Ishallen ligger midt i en stor fritidspark, og kombineres blant annet med en utendørs isstadion. Hallen inneholder fem garderober, lagerrom, klubbhus for lokal ishockeyklubb samt kafeteria. Det er gjennomført en omfattende EPC i anlegget og overskuddsvarme nyttes til oppvarming av egen bygningskropp av et tilliggende badeland. Vantet er spesielt tilrettelagt for paraishockey. Ishallen er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Ishockeyforbund.

Se videre informasjon om ishallen her: https://www.godeidrettsanlegg.no/forbildeanlegg/skien-ishall