Kjære medlemmer, foreldre, spillere, barn, ungdommer og voksne.

Vi er i en rar tid, ikke minst nasjonalt med covid 19 og en annerledes hverdag, men vi er også rammet av en vanskelig, krevende og litt usikker tid i klubben. Vi har fått en del negativ omtale i lokal media de siste ukene,
flere bekymringsmeldinger rundt dette og usikkerheten får et utvidet spekter for oss alle sammen. Vi som styret vet det er mange tanker blandt dere medlemmer. Mye usikkerhet for veien videre og spørsmål fra mange om
hva dette vil bety for oss som klubb og hva alt vil bety for hver enkelt av oss.

Som styre har vi dessverre ikke alle svarene ennå, vi vil be om forståelse for at vi trenger mer tid.

Det er en stor jobb for oss som krever en rettferdig og riktig behandling for å ivareta alle sider av dette. Styret har et felles mål om en trygg og god klubb for alle. Vi ønsker en voksende klubb hvor vi ivaretar og
forbedrer eksisterende tilbud både på bredde og elite nivå. Styret oppfordre dere å være rause med hverandre i det vi nå står i. Alle opplever dette på ulike måter og vi ber om at vi gir alle rom til å ha ulike oppfatninger av dette,
og at vi alle respekterer hverandre selv om vi kan være uenige i opplevelsen og følelsene rundt dette.

 

Vi ber om tillit til vervet vi har fått av dere til å gjøre den jobben vi nå allerede er i gang med på en ryddig og god måte

Ta godt vare på hverandre.

Riktig god jul og riktig godt nytt år!

Styret