Klubbens lov og av styret vedtatte instrukser og mandater har blitt sammenfattet i et lovheftet, som du finner på websiden under «Klubben» – «Lov og sportsplan», eller direkte her:

 

https://skienishockey.no/wp-content/uploads/2021/08/Lovhefte-SIHK.pdf