Del 1 av årets årsmøte gjennomført. Årsmøtets første del ble på grunn av corona-situasjonen gjennomført som et skriftlig årsmøte.

Fristen for å avgi stemme var tirsdag 2. juni kl. 18.00. Stemmene er nå kontrollert og telt opp.

Årsmøtet hadde 44 stemmeberettigede deltakere. Ikke alle har avgitt stemme på alle forslagene, slik at totalt antall stemmer pr sak blir mindre enn totalt antall stemmeberettigede.

Avstemmingene på årsmøtet fikk følgende resultat:

Sak 1: Styrets forslag til dirigent ble valgt med 37 stemmer for

Sak 2: Styrets forslag til protokollfører ble valgt med 37 stemmer for

Sak 3: Styrets forslag til medlemmer til å signere protokoll ble valgt med 38 stemmer for

Sak 4: Innkallingen ble godkjent med 36 stemmer for og 2 stemmer mot

Sak 5: Sakslisten ble godkjent med 36 stemmer for og 2 stemmer mot

Sak 6: Forretningsorden ble godkjent med 36 stemmer for og 2 stemmer mot

Sak 7: Klubbens årsregnskap ble godkjent med 40 stemmer for og 2 stemmer mot

Sak 8: Forslag til medlemskontingent og treningsavgift ble vedtatt med 33 stemmer for og 11 stemmer mot

Sak 9: Forslag om lovendring ble vedtatt med 30 stemmer for og 12 stemmer mot

Sak 10-1: Valgkomiteens forslag til leder ble valgt med 32 stemmer for og 6 stemmer mot

Sak 10-2: Valgkomiteens forslag til nestleder ble valgt med 31 stemmer for og 7 stemmer mot

Sak 10-3: Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble valgt med 34 stemmer for og 6 stemmer mot

Sak 10-4: Valgkomiteens forslag til varamedlem ble valgt med 34 stemmer for og 5 stemmer mot

Endelig protokoll fra årsmøtets første del blir lagt ut når den er ferdig signert.