Skien, 06.05.2021

På grunn av smittesituasjon i kommunen og smitte i egen klubb velger Skien ishockeyklubb å innstille all sin organiserte treningsaktivitet umiddelbart fra i dag til og med foreløpig 16.05.21. Klubben har allerede avlyst organisert treningsaktivitet siden fredag 30.04.21 for sine akademi lag.

Hovedfokus nå er å ivareta våre utøvere som er berørt av smitten.

Klubben forholder seg til kommunens retningslinjer og fortsette med sin treningsaktivitet så fort smittesituasjonen har forbedret seg.

Styre
Skien Ishockeyklubb