Utsettelse av ekstraordinært årsmøte, torsdag 08.09.2022

Da vi ikke har kandidater til å ta ledervervet ser vi oss nødt til å utsette ekstraordinært årsmøte med 14 dager. Nytt ekstraordinært årsmøte berammes til torsdag i uke 38. Agenda: valg av ny leder.
Mvh Styret