Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret, kontrollkomité og valgkomité.

Til alle medlemmer.

Årsmøte til Skien Ishockey klubb avholdes 08.mars, deriblant også valg på nytt styre, kontrollkomité og valgkomité.

Alle som har betalt medlemskontingent og fyller minst 15 år i kalenderåret, har forslagsrett og er valgbare. Vi ønsker forslag til navn på aktuelle kandidater.

Innkomne forslag på kandidater vil bli vurdert av valgkomiteen som leverer forslag til innstilling til årsmøte. Innkomne forslag på kandidater til valgkomiteen blir videreformidlet til styret, som skal innstille denne komiteen overfor årsmøte. Forslag på kandidater til valgkomiteen kan også sendes direkte til styret.

Vi gjør oppmerksom på at foreslåtte kandidater ikke automatisk blir innstilt, men innstilles etter en intervjurunde. Kandidaten som foreslås må ha gitt sitt samtykke. Foruten kandidatens navn er det fint om du kan opplyse om vedkommendes telefonnummer, alder, yrke/utdannelse, tidligere verv og andre opplysninger som er spesielt relevante. Husk å oppgi eget navn og kontaktinfo.

NB: Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat.

Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen innen søndag 30.januar.

Sendes til: kathryn.lee.hansen@vtfk.no

Ved spørsmål ta kontakt med valgkomité leder (Kate Hansen tlf 94814427).

Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få frem gode kandidater til organisasjonens tillitsverv.

Vennlig hilsen Valgkomiteen

Kate, Victor og Fillip