Årsmøtedokumenter 2023

Årsmøtet 2023 avholdes torsdag 9. mars kl. 18:00 på Hotell Fritidsparken.

Deltakere til årsmøte må fremvise medlemskort for betalt medlemskap for 2023 for å ha stemmerett på årsmøtet. Det kan bli noe tid på innsjekk før årsmøtestart. Medlemskort er tilgjengelig i minidrett.

Dokumenter:

SIHK – årsmøtedokumenter 2023

SIHK – signert årsmøteprotokoll 2023

Vedlegg:

SIHK – årsregnskap 2022

SIHK – budsjett 2023

SIHK – organisasjonsplan

SIHK – kontrollkomites beretning år 2022

 

Med vennlig hilsen

Styret i Skien Ishockeyklubb