Bredde


Skien Ishockeyklubb skal være en tillitsfull, engasjert og inkluderende klubb, ha
høy etisk standard blant alle tillitsvalgte, trenere, aktive, foreldre, publikum og
supportere. Målsetningen er å skape et godt sosialt miljø for barn, ungdom og
voksne, samt gi en livslang glede av deltagelse i idretten. Klubben skal legge til rette
både for de som vil satse på en hockeykarriere, og for de som vil ha idretten som
hobby.