Her publiseres protokoller fra styremøter i Skien Ishockeyklubb:

2020-1216-Protokoll-styremøte_godkjent
2021-0113-protokoll-styremøte_godkjent