Årsmøtedokumenter 2024

Årsmøtet 2024 avholdes tirsdag 12. mars kl. 18:00 på Hotell Fritidsparken.

Deltakere til årsmøte må fremvise medlemskort for betalt medlemskap for 2024 for å ha stemmerett på årsmøtet. Det kan bli noe tid på innsjekk før årsmøtestart. Medlemskort er tilgjengelig i minidrett.

Dokumenter:

SIHK – Årsmøtedokumenter 2024

SIHK – Signert årsmøteprotokoll 2024

Vedlegg:

SIHK – Oppdatert lov 2024

SIHK – Oppdatert organisasjonsplan 2024

SIHK – Kontrollkomites beretning år 2023

SIHK – Årsregnskap 2023

SIHK – Budsjett sesong 2024-25

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Skien Ishockeyklubb