Årsmøtedokumenter 2022

Årsmøtet 2022 avholdes onsdag 9. mars kl 18:00 på Hotell Fritidsparken. Dette medfører at det ikke åpnes for å delta digitalt.

Deltakere til årsmøte må fremvise medlemskort for betalt medlemskap for 2022 for å ha stemmerett på årsmøtet. Det kan bli noe tid på innsjekk før årsmøtestart. Medlemskort er tilgjengelig i minidrett.

Valgkomiteen mangler en kvinnelig vara til sin innstilling til styret. Ta kontakt med valgkomiteens leder Kate Lee Hansen – 948 14 427 – for å melde interesse.

Dokumenter:

SIHK – årsmøtedokumenter 2022

Vedlegg:

SIHK – sportsligplan

SIHK – strategi 2027

SIHK – budsjett 2022

SIHK – organisasjonsplan

SIHK – kontrollkomites beretning år 2021

 

SIHK – signert årsmøteprotokoll 2022 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Skien Ishockeyklubb