Hei,

 

Fritidsparken vil stramme inn på inngang til uteisen, og krever nå at alle medlemmer viser sitt medlemsbevis uoppfordret før
man går på ute-isen.

Medlemskortet du nå har for 2020, gjelder frem til 15. Januar 2021. Deretter må du inn og hente ut det nye medlemskortet for å få fri tilgang.

Det er altså ikke ordningen med fri is for SIHK medlemmer som endres, kun rutinene for kontroll av medlemsbevis.

Her er link til hvordan du finner ditt medlemskort