Lov, Sportsplan, Målsetting


Skien Ishockeyklubb skal være en tillitsfull, engasjert og inkluderende klubb, ha høy etisk standard blant alle tillitsvalgte, trenere, aktive, foreldre, publikum og supportere. Målsetningen er å skape et godt sosialt miljø for barn, ungdom og voksne, samt gi en livslang glede av deltagelse i idretten. Klubben skal legge til rette både for de som vil satse på en hockeykarriere, og for de som vil ha idretten som hobby. All aktivitet skal være klubbstyrt.

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnormen. I tillegg har klubben egne instrukser og mandater.

Klubbens sportsplan er vedtatt på klubbens årsmøte. Sportsplanen fungerer som styringsverktøy for hele klubben.