Utsettelse av ekstraordinært årsmøte, torsdag 8. september 2022

Utsettelse av ekstraordinært årsmøte, torsdag 08.09.2022

Da vi ikke har kandidater til å ta ledervervet ser vi oss nødt til å utsette ekstraordinært årsmøte med 14 dager. Nytt ekstraordinært årsmøte berammes til torsdag i uke 38. Agenda: valg av ny leder.
Mvh Styret


Invitasjon til ekstraordinært årsmøte, torsdag 8 september 2022, kl 18:00 i klubbhuset

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte, torsdag 8 september 2022, kl 18:00 i klubbhuset

Ekstraordinært årsmøte holdes torsdag 8 september 2022, kl 18:00, i klubbhuset
Sak er valg av ny styreleder.
Alle som har betalt medlemskontingent og fyller minst 15 år i kalenderåret, har forslagsrett og er valgbare.
Vi ønsker forslag til navn på aktuelle kandidater. Innkomne forslag på kandidater vil bli vurdert av valgkomiteen som leverer forslag til innstilling til ekstraordinært årsmøte.
Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat. Ta gjerne kontakt med en valgkomite medlem for en uforpliktende prat.

Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen så fort som mulig:

Kate Hansen 94814427
Tom Erik Augstad 93444175
Victor Arca 99260605

Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få frem en god kandidat.

Vennlig hilsen
Styre


Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret

Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret

Ekstraordinært årsmøte holdes i høst 2022 deriblant også valg på ny styreleder.
Alle som har betalt medlemskontingent og fyller minst 15 år i kalenderåret, har forslagsrett og er valgbare.
Vi ønsker forslag til navn på aktuelle kandidater. Innkomne forslag på kandidater vil bli vurdert av valgkomiteen som leverer forslag til innstilling til ekstraordinært årsmøte.
Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat. Ta gjerne kontakt med en valgkomite medlem for en uforpliktende prat.
Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen så fort som mulig. Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få frem en god kandidat..
Vennlig hilsen
Valgkomiteen
Kate Hansen 94814427
Tom Erik Augstad 93444175
Victor Arca 99260605


Endring i styret

Endring i styret

Skien Ishockeyklubbs styreleder Karl-Fredrik Sandelin Velle har grunnet endret
helsesituasjon sett seg nødvendig til å avtre som styreleder. Det foreligger ikke annen
dramatikk bak dette enn at Velle skal gjennom høsten følge et opplegg hos sykehuset for å
bli frisk. Dette gjør at Velle i samråd med leger har kommet frem til at vervet som styreleder
i Skien Ishockey ikke kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Klubben ønsker å takke Velle for hans tid som styreleder.
Med hans positiv lederstil har Velle bidrat til mange gode initiativer for videre utvikling av klubben.

Selv sier Velle følgende – «Det er med tungt hjerte jeg må avtre som styreleder i denne
omgang. Jeg har gitt alt jeg kan for at klubben skal utvikle seg, og jeg føler vi er på en god
vei. Dessverre er min helse noe skranglete for tiden, og jeg må fokusere 100 % på å bli frisk.»

Skien Ishockeyklubb vil frem til det gjennomføres ekstraordinært årsmøte ledes av nestleder
Ruben Kleppan. Styret vil gjennomføre ekstraordinært årsmøte i løpet av uke 36. Invitasjon
kommer. Medlemmer som ønsker å bidra kan ta kontakt med valgkomiteens leder Kate
Hansen.

Avslutningsvis ønsker Velle å takke for samarbeidet og den fine driven som er i klubben. «Jeg
har blitt utrolig glad i klubben og idretten ishockey. Dette er en idrett som flere må få ta en
del i. Selv om fokuset mitt fremover vil være på egen helse, vil være i hallen for å følge opp
mine barns aktiviteter. Ikke nøl med å slå av en prat. Lykke til videre, og så langt – takk for at
jeg fikk bidra for Skien Ishockeyklubb.»

Styret
Skien Ishockeyklubb


PetXL Skien senker terskelen for deltakelse for barn i Skien Ishockeyklubb

PetXL Skien
senker terskelen for deltakelse for barn i Skien Ishockeyklubb

PetXL og Skien Ishockeyklubb har inngått en samarbeidsavtale som sørger for gratis skøyte- og ishockeyskole for barn til og med 7 år. I tillegg bidrar PetXL med å senke treningsavgiften for vårt U8 lag med hele 75 %. Skien Ishockeyklubb har drømt lenge om å senke kostnadene for deltakelse for de aller yngste ishockeyspillerne, og endelig får vi det til.

PetXL er landets raskest voksende spesial butikk for alle typer kjæledyr, og har nå etablert seg
i Skien ved Herkules. I tillegg til å ha et brennende engasjement for dyrevelferd har PetXL et
stort engasjement for lokalsamfunnet de har etablert seg i. PetXL tok tidlig kontakt med Skien
Ishockeyklubb for å se på hvilke muligheter vi kunne skape sammen. Det er da en glede å
meddele at fra og med sesongen 2022/2023 vil skøyte- og ishockeyskolen være gratis for alle
barn til og med 7 år, og treningsavgiften for samtlige barn på U8 senkes med hele 75 %. Noe
mer kunne ikke vi som idrettslag be om.

Vår skøyte- og ishockeyskole er et lavterskeltilbud for barn som ønsker å lære seg å stå på
skøyter og spille ishockey. Vi som idrettslag ser at økonomi ofte kan være et hinder for
deltakelse. Det samme gjelder for våre U8 spillere. Når man skal spille sin første sesong må
man gå til innkjøp av utstyr. Dette kan være kostbart, men nå gjør PetXL det mulig at
ishockey er en svært billig idrett å bedrive. Vi er takknemlig for at PetXL vil bli med oss på
denne reisen.

PetXL vil i tillegg til å bidra til å senke kostnadene for deltakelse bidra med
markedskampanjer for våre medlemmer. Logo til PetXL skal på alle våre drakter og klubbtøy,
samt eksponeres i Skien ishall.

Vi ser frem til samarbeidet og at Skien Ishockey skøyte- og ishockeyskole sponset av PetXL
kjøres i gang i september 2022.

For spørsmål og ytterlige informasjon kontakt:

Karl-Fredrik Velle
Styreleder, Skien Ishockeyklubb
Telefon: 414 25 526
E-post: post@skienhockey.no