Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret

Ekstraordinært årsmøte holdes i høst 2022 deriblant også valg på ny styreleder.
Alle som har betalt medlemskontingent og fyller minst 15 år i kalenderåret, har forslagsrett og er valgbare.
Vi ønsker forslag til navn på aktuelle kandidater. Innkomne forslag på kandidater vil bli vurdert av valgkomiteen som leverer forslag til innstilling til ekstraordinært årsmøte.
Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat. Ta gjerne kontakt med en valgkomite medlem for en uforpliktende prat.
Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen så fort som mulig. Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få frem en god kandidat..
Vennlig hilsen
Valgkomiteen
Kate Hansen 94814427
Tom Erik Augstad 93444175
Victor Arca 99260605